BÁN NHÀ: TRẢ GÓP chỉ cần 200 tr bạn đã sở hữu căn nhà như ý lãi suất bằng nghân hàng,

Địa chỉ: Giá chỉ từ 300 đến 1,5 tỉ
Diện tích: Hình thức:
Số lượt xem 82 lượt xem Ngày đăng 20/07/2021
Mô tả

BÁN NHÀ: TRẢ GÓP chỉ cần 200 tr, bạn đã sở hữu căn nhà như ý lãi suất bằng nghân hàng, thời gian trả góp lên đến 5 năm có rất nhiều sự lựa chọn vị chí nhà và đất.
Địa chỉ : Thị trấn Mậu A, Văn Yên, Yên Bái giá chỉ từ 300 đến 1,5 tỉ ( nhà đất chính chủ) ai co nhu cầu.
Liên hệ đt: 0977790916.

Nguồn: https://nhadatchinhchu.net.vn/bat-dong-san/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang/

 

 

http://banbatdongsan.com.vn/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-dr214371.html

 

https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-rieng-thi-tran-mau-a-van-yen-yb-yen-bai/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-p847606

 

http://bds365.com.vn/detail?id=ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-219254.html

 

https://bds68.com.vn/Admin/Product/Detail/15337549

 

https://alinhadat.vn/./ban/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-271212

 

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-rieng-thi-tran-mau-a-van-yen-yb-yen-bai/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-p898108

 

https://dangbannhadat.vn/ban-nha-rieng-van-yen-yen-bai/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-pr236809.html

 

https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-rieng-thi-tran-mau-a/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-pr10792313.htm

 

http://dangtinauto.net/nha-dat/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang/

 

http://bdsno1.com/nha-dat/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang/

 

http://dangtinauto.com/nha-dat/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang/

 

http://datthudo.vn/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-ba/

 

https://dautudatviet.com/nha-dat/508578/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang.html

 

https://khonhadat.vn/ban-nha-rieng-huyen-van-yen/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-1380796.html

 

https://www.dangtinbatdongsan.vn/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-p449815.html

 

http://muabanbinhthuan.vn/yen-bai/ban-nha/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-430599.html

 

https://muabannhaviet.vn/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-ba/

 

https://muabannhadathatinh.com/?post_type=re&p=16102

 

http://dangtinraovatbds.com/nha-dat/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang/

 

http://nhadatchuyennghiep.com/ban-nha-rieng-thi-tran-mau-a/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-pr10792314.htm

 

http://nhadathoaiduc.vn/sua-tin?post=12491

 

https://nhadattop1.com/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-chinh-chu-pd12340040.htm

 

http://nhadat.info/nhadat-3878985-ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-.html

 

http://nhadatinfo.com/ban-nha-rieng-thi-tran-mau-a/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-pr11796975.htm

 

https://raobannhadat.vn/ban-nha-rieng-van-yen-yen-bai/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-rb3318296-cy83-ts20.html

 

http://www.raovat.info/raovat-6581133/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang.html

 

https://nhadat24h.com/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-bds1786713.html

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-162598/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang

 

https://raovat49.com/s/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-3355816

 

http://sieuthinhadat24h.com.vn/ban-nha–tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-p30574.html

 

https://snhadat.com/rao-vat-mua-ban-nha-dat/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang.htm

 

http://pmbds.net/nha-dat/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang/

 

https://thegioicanho.com/bat-dong-san/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-543600

 

https://tinbds.com/ban-nha-rieng/yen-bai/van-yen/c8y9

 

http://thocuvietnam.com/nha-dat/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang/

 

https://tinchinhchu.net/ban-nha-rieng-thi-tran-mau-a-van-yen-yb-yen-bai/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-p1165057

 

https://tinhaynhadat.com/p/d/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang

 

https://timgicungco.com/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-s2333029.html

 

https://tinbatdongsan.com/ban-nha-rieng-thi-tran-mau-a/ban-nha-tra-gop-chi-can-200-tr-ban-da-so-huu-can-nha-nhu-y-lai-suat-bang-nghan-hang-pr17805760.htm